Thực hiện Quy chế phối hợp, từ tháng 08/2017 đến ngày 31/7/2019, TAND 2 cấp tỉnh Đắk Nông đã thụ lý 630 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính liên quan. Trong đó có 245 vụ Tòa án ban hành quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp tài liệu, chứng cứ. Số vụ cơ quan chuyên môn đã thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian mà Tòa án yêu cầu là 210/245 vụ, đạt tỷ lệ 85,7%. Trong xem xét thẩm định, đo đạc tại chỗ, định giá tài sản, TAND 2 cấp đã thực hiện 385 vụ, trong đó, số vụ cơ quan chuyên môn đã thực hiện đúng, đủ nội dung, thời gian mà Tòa án yêu cầu là 299/385 vụ, đạt tỷ lệ 77,6%. Thực hiện phối hợp trong cung cấp Bản án, Quyết định của Tòa án, TAND 2 cấp tỉnh Đắk Nông đã gởi 43/43 bản án, quyết định có liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước cho UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; gởi 1.516/1.516 bản án quyết định về hôn nhân và gia đình cho UBND các xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn của đương sự. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cơ quan chuyên môn từ chối thực hiện yêu cầu của Tòa án không có lý do chính đáng, không phản hồi yêu cầu của Tòa án hoặc cung cấp thông tin, kết quả còn sơ sài, hình thức, chưa kịp thời, chưa đúng thời gian và đầy đủ nội dung mà Tòa án yêu cầu.

Quang cảnh Hội nghị
  
 UVTW Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Hồng Quang và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông dự Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, UVTW Đảng, Phó Chánh án TAND Tối cao Lê Hồng Quang mong muốn trong thời gian tới, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung trong Quy chế phối hợp, có biện pháp xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt quy chế mà hai bên đã ký kết, hướng đến xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo TAND tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác cung cấp thông tin, thu nhập chứng cứ khi giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính thời gian tới. Hội nghị cũng đã ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở giữa TAND tỉnh và Sở Tư pháp giai đoạn (2019-2023).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải và lãnh đạo TAND tỉnh ký kết quy chế phối hợp

 

 Minh Trí, KMuôi