Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong giai đoạn 2009 - 2019, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, công tác xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Tỉnh và các địa phương đã tập trung xây dựng tiềm lực về chính trị, kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Trong 10 năm qua, tỉnh Đắk Nông đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 2 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh; chỉ đạo tổ chức 18 cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ cấp huyện và 178 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, doanh nghiệp và các phương án phòng, chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh đạt trên 75%; Công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đạt hiệu quả tốt. 

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Trong đó, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang tỉnh và sự nghiệp quốc phòng - an ninh; tập trung lãnh đạo xây lực lượng vũ trang tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng tiềm lực chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cho các đối tượng, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Chủ động phối hợp, nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở không để tạo điểm nóng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị
 

        Tin, ảnh:  Bảo Ngọc – Văn Thắng