Nguyên nhân là do đơn vị có trên 3 lượt đăng kiểm viên trở lên bị tạm đình chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục, vi phạm Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 139/2018/NĐ-CP, ngày 8-10-2018 của Chính phủ quy định về dịch vụ kinh doanh kiểm định xe cơ giới.

j
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-04D.

 

Sau khi hết thời hạn đình chỉ, Trung tâm phải có văn bản gửi Cục Đăng kiểm để xem xét, quyết định về việc cho phép tiếp tục hoạt động.

Báo Đắk Lắk điện tử