Từ 00h00’ ngày 23/6/2021, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Đắk Nông đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương và ngược lại
 

Theo đó, Sở GTVT yêu cầu các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải hành khách; Các bến xe khách trên địa bàn tỉnh tạm dừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ tỉnh Đắk Nông đi thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương và ngược lại.

Các phương tiện vận tải hành khách có hành trình đi qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương không được dừng, đỗ để đón, trả khách. Tạm đình chỉ hiệu lực các loại phù hiệu của xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi đi, đến thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Dương.

Thời gian áp dụng: Từ 00h00’ ngày 23/6/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Sở GTVT giao cho Thanh tra Sở tăng cường tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm

 

T/h: Lê Đại – Văn Hiệp