Tặng bò cho các hộ nghèo
 

Tổng số bò sinh sản trao tặng cho các hộ nghèo vùng biên và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh  tại Đăk Nông trong đợt này là 100 con, với kinh phí 2,5 tỷ đồng. Trong đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đóng góp 1,5 tỷ đồng, 01 tỷ đồng còn lại là ngân sách địa phương và các đơn vị trên địa bàn tỉnh ủng hộ. Trong các ngày 27,28 và 29/9, Đơn vị tiếp tục tặng bò cho các gia đình khó khăn vùng biên tại các xã Thuận Hạnh, (Đăk Song), Đăk Buk So, Quảng Trực (Tuy Đức) và xã Đăk Will (Cư Jút). Việc trao tặng bò nhằm giúp cho các hộ nghèo vùng biên có thêm điều kiện, động lực vươn lên thoát nghèo bền vững; đồng thời giúp các xã vùng biên xây dựng mô hình chăn nuôi hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế – xã hội, anh ninh, quốc phòng vùng biên ngày càng phát triển, ổn định.

 

Tin, ảnh: Tuấn Bình – Văn Chinh