Tính đến hết tháng 6/2019, các cấp hội đã hoàn thành 6/7 chỉ tiêu đăng ký; 100% cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện ít nhất 01 hoạt động thiết thực phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua nửa nhiệm kỳ đã vận động hơn 22 tỷ đồng giúp hơn 11 nghìn hội viên vay để phát triển kinh tế; các cấp hội đang quản lý trên 737 tỷ đồng cho gần 20 nghìn hộ hội viên vay; vận động xây dựng được 64 Mái ấm tình thương, trị giá gần 3 tỷ đồng giúp hội viên nghèo; tặng qùa cho gia đình chính sách, hội viên và trẻ em nghèo trị giá gần 3,6 tỷ đồng. Thành lập 3 HTX, giải quyết việc làm cho nhiều lao động là nữ.

Quang cảnh Hội nghị 
Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp hội ngày càng có chiều sâu, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành 
 

Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tiếp tục tập trung các nguồn lực và giải pháp thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội đã đề ra gồm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện giám sát, phản biện xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương những thành tích của các cấp hội trong tỉnh đã đạt được, trong đó 2 kết quả nổi bật là kiện toàn tổ chức bộ máy Hội từ 7 Ban xuống còn 3 Ban; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo theo hệ thống đã tạo sự đồng thuận, phát huy được tinh thần đoàn kết. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, thời gian tới các cấp hội trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, nhu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp phụ nữ…

 BTV Hội LHPN tỉnh trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 17 cá nhân vì có thành tích xuất sắc phong trào thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động của Hội. 

Hoàng Duyên