Toàn cảnh hội thảo
 

Tại Hội thảo, các đại biểu được thông tin về tổng quan tình hình, khó khăn, thách thức trong công tác phòng chống sốt rét của tỉnh; giới thiệu Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực: Truyền thông và vận động chính sách cấp TW và địa phương; sự tham gia của tổ chức xã hội trong nghiên cứu triển khai, xây dựng, giám sát và đánh giá chương trình sốt rét cấp địa phương và quốc gia; những can thiệp dựa vào cộng đồng hướng đến nhóm dân di cư biến động và khó tiếp cận; sự tham gia của khu vực y tế tư nhân trong cung cấp dịch vụ xét nghiệm và điều trị cũng như của khối doanh nghiệp trong việc kiểm soát sốt rét.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã được giới thiệu nhóm cộng đồng phòng chống sốt rét CMAT; thảo luận về cơ chế phối hợp với cơ quan địa phương trong các hoạt động về xây dựng mạng lưới cộng đồng của CMAT, nhằm giúp cho người dân nâng cao ý thức trong việc phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét; đồng thời xây dựng mạng lưới cộng đồng trong việc quản lý, tuyên truyền, xây dựng các biện pháp phòng bệnh sốt rét…

Được biết, Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng, chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam” được triển khai trong giai đoạn 2018-2020 do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ tại 149 xã thuộc 4 tỉnh có bệnh sốt rét lưu hành cao nhất là: Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, dự án sẽ được triển khai tại 11 xã của 2 huyện Tuy Đức và Cư Jút.

                                      Tin, ảnh: Trịnh Nga- K’Muôi