Theo đó, tuyên truyền các phương tiện, công cụ vận chuyển lợn đến nơi giết hủy phải bảo đảm không để rơi vãi chất thải, phân lợn, các dịch tiết, máu của bệnh, lợn nghi bệnh ra ngoài môi trường; người, phương tiện, dụng cụ sử dụng cho việc tiêu hủy lợn phải được vệ sinh, sát trùng nhằm đảm bảo không để mầm bệnh phát tán, lây lan. Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi tập trung áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên sát trùng, tiêu độc và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Thông tin về các quy định công tác quản lý giết mổ lợn, lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi mới được phép tiêu thụ tại chỗ các sản phẩm (tại địa phương đã có dịch). Thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không vứt xác lợn ra môi trường; công tác quản lý, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm lợn từ địa phương có dịch theo đúng quy định.

PTDnews