Tập huấn kiến thức pháp luật về quản lý bảo vệ biên giới

Tham gia tập huấn cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn, bon, bản và các tổ tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự hai xã Thuận Hạnh, Thuận Hà (Đắk Song) đã được trang bị các kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số nội dung cơ bản về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 169/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ- CP về  quy chế khu vực biên giới đất liền.

Đồn Biên phòng Đắk Tiên  và Đội tự quản đường biên cột mốc xã Thuận Hà, huyện Đắk Song tuần tra biên giới
 
Quá trình tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản nhất, gắn với liên hệ thực tiễn của từng địa bàn và tổ chức thảo luận, trao đổi. Qua đó, giúp cán bộ, nhận dân tiếp thu các nội dung tập huấn được thuận lợi, làm cơ sở nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới./.
                                                       Tin, ảnh:  Văn Hoàn (Bộ đội Biên phòng Đắk Nông)