Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng khẳng định: Phân giới, cắm mốc biên giới và công tác quản lý biên giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà còn có ý nghĩa lớn về kinh tế, chính trị. Từ thực tế trên, công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc (PGCM), quản lý biên giới và phát triển kinh tế đối với các tỉnh biên giới cần phải được đẩy mạnh. Cùng với nắm vững những vấn đề quản lý biên giới, trên cơ sở thực tế, các địa phương, đơn vị đề xuất những giải pháp thiết thực để quản lý bảo vệ biên giới, nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các luận điệu xuyên tác của thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đ/c Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị,Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, trong những năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các ngành, địa phương nắm vững phương châm, thực hiện công tác tuyên truyền về PGCM cũng như công tác quản lý biên giới, bảo đảm về nội dung, đa dạng về hình thức, mở rộng về đối tượng. Sau hội nghị, đội ngũ cán bộ các cấp cần vận dụng tốt kiến thức để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tuyên truyền về quản lý biên giới đất liền, công tác PGCM trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Đ/c Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp một số thông tin cơ bản về quan hệ Việt Nam – Campuchia thời gian gần đây, phương hướng hợp tác trong thời gian tới; những vấn đề trọng tâm về công tác PGCM và quản lý biên giới Việt Nam-Campuchia trong tình hình hình mới; phương hướng và giải pháp phát triển thương mại biên giới tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia nói chung và một số địa phương nói riêng trong thời gian tới… 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Tin, ảnh: Ngô Lan - Văn Chinh