Trong 9 tháng đầu năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cơ quan khối nội chính tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Các đơn vị đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tham mưu kịp thời xử lý các vụ việc.

Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan nội chính phải phối hợp tốt hơn nữa trong giải quyết các vụ việc
 

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần cải cách tư pháp. Công tác phòng chống tham những tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong 9 tháng năm 2021, Thanh tra tỉnh đã triển khai 11 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm tại 11 cơ quan, đơn vị, chủ yếu ở các lĩnh vực như quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình thủy lợi, công tác quản lý đất đai…Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỷ 773 triệu đồng, thu hồi 504.792m2 đất, ban hành 230 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân với số tiền 846 triệu đồng…

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo xử lý nhanh các vụ án phức tạp
 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Thanh Danh đánh giá cao những kết quả trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong 9 tháng năm 2021, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của TƯ, của ngành, Tỉnh ủy, UBND về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Các cơ quan tư pháp, nội chính làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra án oan, sai.

 Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu những vụ việc, vấn đề phức tạp xảy ra các cơ quan cần phối hợp giải quyết kịp thời, ngay từ đầu, ngay từ cơ sở.

Các cơ quan Nội chính tiếp tục tham mưu tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, quản lý rừng, quản lý dân cư; đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, góp phần đưa tiến trình cải cách tư pháp đi vào khuôn khổ, chiều sâu.

 

T/h: Phan Đông-Xuân Cảnh