Theo đó, gần 3 tạ cá giống gồm cá chép, mè, trắm, trê và rô phi đã được thả xuống lòng hồ thủy điện. Đây là những loại cá có tính thích nghi cao và có thể phát triển tốt trong môi trường tự nhiên.

Lễ thả cá giống tại lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3
Việc thả cá giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản 
 
 
Thả cá giống là hoạt động thường niên của Công ty Thủy điện Đồng Nai nhằm góp phần phục hồi các loài cá bản địa, phát triển các loài cá thương phẩm, bảo vệ đa dạng sinh học cũng như ngăn chặn sự phát triển của các loài thủy sinh; tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên ở các thủy vực trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hoạt động thả cá về với tự nhiên sẽ góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Phan Đông-K’Muôi