Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ
huyện Đắk Mil và huyện Đắk Glong năm 2019
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đắk Mil và huyện Đắk Glong là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Đắk Nông và 2 huyện trong năm nay. Để đạt kết quả theo yêu cầu, huyện Đắk Mil và huyện Đắk Glong cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo nội dung diễn tập sát với tình hình thực tiễn địa phương. Các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cần xác định rõ tinh thần trách nhiệm, tham gia xuyên suốt, đồng nhất quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng thời cập nhật, nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương liên quan đến công tác diễn tập khu vực phòng thủ, từ đó hướng dẫn đơn vị ngành dọc và tham gia vào xây dựng văn kiện diễn tập đúng quy định.

Trước đó, đại diện BCHQS tỉnh đã lần lượt công bố các Quyết định của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Tổ thư ký tổng hợp diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đắk Mil và huyện Đắk Glong năm 2019. Trong đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung là Trưởng ban chỉ đạo; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải là Phó ban chỉ đạo. Các địa phương, đơn vị báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập đến thời điểm hiện tại cũng như xin ý kiến, trao đổi một số vướng mắc liên quan. Dự kiến, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Đắk Mil năm 2019 sẽ được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 8/5, huyện Đắk Glong sẽ tổ chức diễn tập từ ngày 21 đến ngày 23/5.

H'Loan