Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, 2 ổ dịch xuất hiện tại thị trấn Đắk Mâm (Krông Nô) và xã Tâm Thắng (Cư Jút) với số lượng mắc bệnh là 19 con, trọng lượng 352kg. Toàn bộ số lợn trên đã được tiêu hủy. Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 18 hộ, 12 xã, 7 huyện với tổng số lợn tiêu hủy là 277 con, trọng lượng 9,2 tấn. Thực tế trên cho thấy, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát đang hiện hữu. Chính vì vậy, các ngành, đơn vị, địa phương cần kiểm soát tốt nguồn lợn giống đảm bảo sạch bệnh, hướng dẫn các hộ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh môi trường, đặc biệt chuyển sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh, từ đó phát triển ngành chăn nuôi bền vững hơn. 

T/h: Phan Đông