Tháng hành động "Vì ATTP" năm 2019 diễn ra từ ngày 15/4-15/5
 

Theo đó, Tháng hành động “ Vì an toàn thực phẩm” năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 15/5 trên phạm vi toàn tỉnh. Cùng với công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời các vấn đề liên quan đến ATTP, Tháng hành động sẽ tập trung đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở, sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ được đẩy mạnh; xử lý nghiêm các cơ sở không bảo đảm điều kiện VSATTP. Đối với người tiêu dùng, nêu cao vai trò giám sát việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị  tích cực tuyên truyền về ATTP 
 

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng kết hợp với tập trung tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ đầu mối; tăng cường phối hợp, tập trung kiểm soát chất lượng đầu vào, đầu ra của chuỗi thực phẩm. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở không bảo đảm điều kiện VSATTP. Biểu dương các cơ sở chấp hành tốt, cảnh báo các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về phía các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cần tuân thủ pháp luật về sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm an toàn; nêu cao đạo đức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, coi việc bảo đảm ATTP vừa là lương tâm, văn hóa kinh doanh vừa là trách nhiệm xã hội của mình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn người tiêu dùng cần kịp thời tố giác các hành vi vi phạm và các biểu hiện vi phạm về chất lượng, vệ sinh ATTP.  

Diễu hành trên các trục đường chính của thị xã biểu thị quyết tâm hưởng ứng Tháng hành động “Vì ATTP” năm 2019

 

Phan Đông-Xuân Hạnh