Trạm được thành lập trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Trạm Kiểm dịch động vật cửa khẩu Đắk Peur (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y) và Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Đắk Peur (thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh). Sau khi thành lập, Trạm gồm trạm trưởng, 1 phó trạm trưởng và các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch động, thực vật xuất khẩu.

 

Phan Đông