Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh

Theo đó, năm học 2018-2019, các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển và tuyển tối đa học sinh trong độ tuổi theo địa bàn được phân công, ưu tiên tuyển hết số trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo, số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và số trẻ đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Riêng các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập tuyển sinh theo nguyện vọng của cha mẹ học sinh, tuy nhiên phải căn cứ chỉ tiêu được giao và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên. Tất cả các trường học thực hiện tuyển sinh từ ngày 1/7 – 15/7, công bố kết quả ngày 25/7. Riêng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển sinh từ ngày 1/7-10/7, công bố kết quả ngày 10/07. Sau ngày 15/7, nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Gia Nghĩa cho phép tuyển bổ sung từ ngày 17/7-31/7.

Năm học 2018-2019, dự kiến bậc mầm non trên địa bàn thị xã tuyển 4.528 chỉ tiêu, bậc tiểu học tuyển 1.634 chỉ tiêu và bậc THCS tuyển 1.210 chỉ tiêu./.

Vỹ Phượng - Tuấn Uyn