Cụ thể, ngày 9 và 10/8/2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông phản ánh 2 phóng sự: "Thất bại các dự án giao rừng cho doanh nghiệp ở Đắk Glong"Hệ lụy từ việc tranh chấp dự án đất rừng ở Quảng Sơn” trên trang truyenhinhdaknong.vn và được Sở Thông tin và Truyền thông đăng trên bản tin điểm báo số ra ngày 11 và 12/8/2021.

Các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Sơn thường xuyên xảy ra tình trạng phá rừng, mua bán, tranh chấp đất rừng là nội dung Đài PTTH Đắk Nông đã phản ánh

 

Để làm rõ nội dung báo chí phản ánh, UBND huyện Đắk Glong đã giao Hạt Kiểm lâm chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh  nội dung  trên.

Ngày 30/8/2021 UBND huyện Đắk Glong đã có Công văn số 2707/UBND-KL phản hồi thông tin báo chí phản ánh. Cụ thể như sau:

Việc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông phản ánh là đúng với thực tế đã và đang diễn ra đối với các dự án Nông Lâm nghiệp trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Hiện các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn xã đang được các cơ quan chức năng của huyện rà soát, thống kê, xác minh, thu thập số liệu thực tế và hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Vậy UBND huyện Đắk Glong cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông đã quan tâm và phản ánh tình hình kinh tế xã hội, an ninh trật tự tại địa phương đối với các dự án Nông Lâm nghiệp trên địa bàn để từ đó UBND huyện có cái nhìn thực tế, khách quan hơn và đề ra các giải pháp, chỉ đạo giải quyết kịp thời, sát đúng, dứt điểm.

PTD NEWS