Theo ông Nguyễn Hải Ninh – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Tuy Đức, số thu từ lĩnh vực cấp quyền khai thác khoáng sản hiện đã thu đạt 100% so với dự toán giao. Mặc dù trên địa bàn huyện số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản không nhiều nhưng việc thu đạt từ lĩnh vực này cũng đã góp phần vào công tác thu chung của địa phương. Đối với hoạt động khai thác khoáng sản, mặc dù gặp những khó khăn nhất định nhưng với sự tuyên truyền, vận động của cán bộ thuế, nhiều đơn vị đã khắc phục khó khăn để thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Cán bộ thuế huyện Tuy Đức vận động doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác

     Chi cục Thuế huyện Đắk R’lấp hiện quản lý 7 đơn vị khai thác khoáng sản có giấy phép đang hoạt động với tổng số tiền nợ thuế đến hết tháng 7/2017 là hơn 5,3 tỷ đồng. Trong đó đã có 1 đơn vị phá sản, 1 đơn vị tạm ngưng hoạt động và 1 đơn vị chờ xử lý. Đối với những doanh nghiệp có số nợ thuế, nhưng đang gặp khó khăn, cơ quan Thuế đã vận động các đơn vị cam kết nộp dần số nợ theo từng tháng để hạn chế phát sinh tiền phạt chậm nộp. Trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Chính Trường là một ví dụ, Công ty có số thuế nợ kéo dài từ năm 2015 đến nay. Trong đó, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2017 đang nợ trên 100 triệu đồng. Để tháo gỡ những khó khăn cho Công ty, ngành Thuế đang tạo điều kiện để Công ty cam kết được nộp dần khoản nợ theo từng tháng. Ông Vũ Văn Chính – Đại diện Công ty TNHH Thương mại Chính Trường cho biết, công ty đang từng bước khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh và cố gắng thanh toán từng bước các khoản nợ thuế.

     Theo ông Nguyễn Quốc Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đắk R’lấp, trong lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, tình trạng nợ tiền thi công, nợ giữa các doanh nghiệp với nhau, dẫn đến nợ thuế là phổ biến. Điều này khiến cho các đơn vị kinh doanh khai thác khoáng sản chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nói chung và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nói riêng. Trong thời điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn thì công tác thu hồi nợ đọng tiền thuế vẫn là vấn đề nan giải. Để giảm nợ thuế, cán bộ thuế đã tích cực xuống trực tiếp các đơn vị kinh doanh để đôn đốc, thu nợ thuế. Trên cơ sở theo dõi, phân tích, đối chiếu, phân loại các khoản nợ thuế của các đơn vị, cơ quan Thuế đã vận động doanh nghiệp nộp dần theo từng tháng, cũng như hạn chế được số nợ mới phát sinh. Tuy nhiên, trong công tác thu nợ thuế trên địa bàn huyện vẫn gặp khó khăn.

Cán bộ thuế huyện Đắk R’lấp kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Chính Trường

     Hiện tại, đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, cơ quan Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai làm việc với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này. Trên cơ sở gặp gỡ, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc, các bên liên quan từng bước tìm giải pháp chống thất thu hiệu quả./.

 

                       Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Duy Công