Theo đánh giá, năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Toàn ngành tiếp tục chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, giải quyết những “nút thắt” trong hoạt động đổi mới giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các địa phương, các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp được nâng lên và chuẩn hóa. Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ trẻ em được tổ chức học 2 buổi/ngày tăng 0,3%; tỷ lệ trẻ em được tổ chức ăn bán trú tăng 0,9%. Việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới được tích cực thực hiện theo hướng đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông 
 

Năm học 2019-2020, toàn ngành tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản. Trong đó tập trung quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; rà soát, sắp xếp các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học. Giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý các trường mầm non, phổ thông, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tăng năng suất lao động và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những kết quả của toàn ngành giáo dục trong năm học qua. Đặc biệt kỳ thi tốt nghiệp năm 2019 đã được đánh giá nề nếp, chặt chẽ, chất lượng hơn, góp phần tạo được niềm tin cho xã hội. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế như: công tác rà soát, sắp xếp hệ thống trường lớp còn kém, còn tình trạng thừa- thiếu trường lớp, giáo viên cục bộ, gây khó khăn cho phụ huynh và học sinh. Công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên chưa được quan tâm đúng mức; kỹ năng mềm, thực hành còn hạn chế dẫn đến một bộ phận giáo viên, học sinh, sinh viên vi phạm đạo đức lối sống, gây bức xúc trong xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp, nhất là hệ thống các trường mầm non, phổ thông. Địa phương phải bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường học, giải quyết dứt điểm việc thiếu trường lớp, giáo viên. Cùng với đó, đẩy mạnh sắp xếp lại các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm; các trường sư phạm phải đào tạo ra nhà giáo dục, không phải thợ dạy.

Bộ GD&ĐT tiến hành thanh, kiểm tra và dừng lại các cơ sở giáo dục ĐH kém chất lượng kéo dài. “Nếu yếu kém, Bộ GD&ĐT đề xuất Chính phủ đóng cửa những trường có chất lượng đào tạo kém chất lượng”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh. Đối với năm học 2019-2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tạo ra sự chuyển biến căn bản trong đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên và xem đây là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm.

Phan Đông-K’Muôi