Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt  4,52%. Cơ cấu tổng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp phù hợp với định hướng của tỉnh. Các công trình hồ, đập thủy lợi đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng. Toàn tỉnh có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chuyển biến tích cực; cơ bản lập lại được trật tự kỷ cương.

Trong năm 2020, ngành nông nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và Đề ánphát triển vùng, chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ các địa phương xây dựng 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn do chịu tác động của dịch Covid-19; biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn nguy cơ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào các nội dung liên quan đến liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu của một số nông sản chủ lực; vai trò của các doanh nghiệp trong liên kết sản xuất, chế biến sản phẩm; giải pháp tăng tỷ lệ che phủ rừng. Các đại biểu đề nghị các cấp, ngành có giải pháp hỗ trợ các HTX, người dân quảng bá sản phẩm nông nghiệp.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị về giải pháp quảng bá sản phẩm nông nghiệp

 Đối với giai đoạn 2016 – 2020, theo đánh giá tại hội nghị, ngành nông nghiệp đạt 6/9 chỉ tiêu kinh tế ngành. Có 3 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết gồm: tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành nông lâm thủy sản bình quân tăng 4,57 %/năm, kế hoạch là tăng 5,27%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38%, mục tiêu Nghị quyết là 42%; Số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá, không đạt kế hoạch giảm 50% so với Nghị quyết đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung yêu cầu ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện 2 đề án về tái cơ cấu ngành và quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh ở góc độ địa phương ngành nông nghiệp và các ngành liên quan cần phối hợp, tham mưu chính sách để phát triển ngành nông nghiệp đồng bộ. Trên cơ chế chính sách, thì khâu tổ chức thực hiện cần được đi vào thực tế, để người nông dân được hưởng lợi. Trong năm 2021, ngành nông nghiệp cần tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế rừng. Đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành nông nghiệp cần chú trọng việc nâng cao hiệu quả đầu tư công đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các dự án ổn định dân di cư tự do, các công trình thủy lợi. Đồng thời tiến hành rà soát các dự án giao đất giao rừng, chấn chỉnh công tác quản lý ở lĩnh vực này.

UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 14 sản phẩm thuộc 13 chủ thể đợt 2 năm 2020

Trong năm 2021, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản trên 4,64%; Trồng mới rừng tập trung 1.000 ha; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,15%; Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới 81%; Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 91%; Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 3 xã, bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí trở lên. Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 14 sản phẩm thuộc 13 chủ thể đợt 2 năm 2020./.

 

T/h: Bảo Ngọc – K’Muôi