Theo báo cáo của Đảng ủy xã Đắk Sắk, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 ước đạt 9,1% vượt so với Nghị quyết đến năm 2020 là 9%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 51 triệu đồng/người/năm, vượt so với Nghị quyết đến năm 2020 là 45,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,85%. Toàn xã có 5 trường học đạt chuẩn Quốc gia; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Công tác an ninh quốc phòng được tăng cường thường xuyên. Xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Đảng bộ xã Đắk Sắk thực hiện nghiêm túc, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 BCH TW khóa XII gắn với đẩy mạnh Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Đến nay, Đảng bộ xã có 256 đảng viên sinh hoạt ở 26 chi bộ. Đắk  Đắk cũng đã thực hiện tinh gọn, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH TW Đảng khóa XII Và Nghị quyết số 18 của Tỉnh ủy.

Quảng cảnh buổi làm việc
 

Báo cáo tại buổi làm việc, Huyện ủy Đắk Mil cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các chỉ tiêu đều đạt những kết quả khả quan. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 9%; tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 1,2 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,09 triệu đồng/người/năm; tăng 1,15 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt hơn 428 tỷ đồng. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Hầu hết các chỉ tiêu của nhiệm kỳ ở lĩnh vực xã hội đều đạt như y tế, giáo dục, đào tạo nghề. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Đắk Mil xác định 2 nhiệm vụ tập trung và 5 khâu đột phá, phấn đấu thành lập thị xã Đức Lập. Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.470 đảng viên. Hệ thống chính trị cơ sở đã được quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn ngày càng vững mạnh cả về tổ chức bộ máy và hiệu quả hoạt động. Các Nghị quyết TW 4, TW6 BCH TW Đảng khóa XII được Đảng bộ huyện tích cực triển khai. Thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quy hoạch; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại buổi làm việc, Huyện ủy Đắk Mil cũng đã kiến nghị Đoàn công tác một số nội dung về chương trình đặc thù trong xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng đô thị, nâng cấp cửa khẩu Đắk Puer thành cửa khẩu quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao tặng những phần quà ý nghĩa cho 3 gia đình chính sách của xã Đắk Sắk
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao những chỉ tiêu về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của xã Đắk Sắk, đặc biệt là những chỉ tiêu về xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân. Các tổ chức đảng đã thể hiện được vai trò trong xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yều cầu Đảng bộ xã Đắk Sắk và Huyện ủy Đắk Mil tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; thực hiện các giải pháp thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, nhất là chọn những cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu ở cơ sở để tham gia các cấp ủy nhiệm kỳ tới. Trong thực hiện các Nghị quyết TW phải theo đúng kế hoạch, đảm bảo sự thận trọng. Cùng với các công việc thường xuyên, địa phương cũng cần quan tâm nhất thể hóa bí thư chi bộ và trưởng thôn, bon.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yều cầu Đảng bộ xã Đắk Sắk và Huyện ủy Đắk Mil chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải nghiêm túc, đúng quy trình.

 

Bảo Ngọc – Văn Thắng