Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quảng Sơn thành lập năm 2001, được giao quản lý 9.042,61 ha. Từ khi triển khai dự án, đến nay đã đầu tư xây dựng được 17,5km đường điện vào 02 Khu kinh tế mới Đăk SNao và Hà Tây phục vụ cho 636 hộ dân. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống như: xây dựng trường học, cơ sở khám chữa bệnh. Đã đầu tư 06 giếng khoan, 66 giếng đào; 05 hồ đập, 12,5 km kênh dẫn nước; 22 phòng học. Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quảng Sơn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, quy hoạch và đầu tư xây dựng 04 cụm điểm dân cư tập trung với quy mô 508 hộ. Đối với công tác quản lý bảo vệ rừng, lực lượng chiến sỹ làm nòng cốt, tổ chức canh gác, mật phục... đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng lâm tặc trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc 
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao nhiệm vụ công tác mà Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quảng Sơn thực hiện thời gian qua. Nổi bật là công tác phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ổn định cuộc sống cho dân di cư tự do; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; phối hợp địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quảng Sơn tiếp tục phối hợp với địa phương thường xuyên gần gũi với nhân dân, chăm lo đời sống người dân ngày càng phát triển; phối hợp xây dựng hệ thống chính trị, các đoàn thể vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Cùng với làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thì cần động viên nhân dân trồng rừng, tiếp tục hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất, thực hiện nếp sống văn minh; chăm lo chế độ chính sách cho chiến sỹ, cán bộ, công nhân, người lao động.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm hỏi chiến sỹ, cán bộ đơn vị
 

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã đến thăm 2 gia đình người Mông trong vùng dự án là hộ ông Sùng A Trao và hộ ông Giàng Xuân Sềnh. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng động viên bà con tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tham gia bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, tặng quà gia đình ông Sùng A Trao, thôn Đắk SNao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thăm, tặng quà gia đình ông Giàng Xuân Sềnh, thôn Đắk SNao, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long

Bảo Ngọc – Văn Thắng