Phiên họp đã xem xét, thông qua Tờ trình số 5745, ngày 9/11/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đồng ý thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020. Tuy nhiên, số liệu tại Tờ trình số 5745 của UBND tỉnh và Công văn số 3990, ngày 5/8/2020 của UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính có sự khác nhau, cụ thể tổng số điều chỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính là trên 11,2 tỷ đồng, còn tổng số đề nghị Thường trực HĐND tỉnh là gần 13,7 tỷ đồng. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, giải trình sự chênh lệch về số liệu đề nghị điều chỉnh dự toán. Đồng thời, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu biểu mẫu kèm theo và đảm bảo hồ sơ theo quy định.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang BKrông đề nghị UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện các tờ trình theo ý kiến đã thống nhất tại phiên họp
 
 Phiên họp cũng đã xem xét, thông qua Tờ trình số 5945, ngày 18/11/2020 của UBND tỉnh về phương án điều hành đảm bảo cân đối ngân sách tỉnh do thu ngân sách địa phương năm 2020 giảm so với dự toán; thông qua Tờ trình về việc đăng ký bổ sung danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa III, kỳ họp thứ 11 đối với Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15, ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạt nghề công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020./.

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh