Phiên họp tập trung cho ý kiến về nội dung các công văn, tờ trình do UBND tỉnh trình. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh giảm 226 triệu đồng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của dự án đường giao thông vào Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Glong; điều chỉnh tăng 226 triệu đồng cho dự án đường giao thông liên thôn 4 và thôn 5, xã Đắk Ha như đề nghị của UBND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017.

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định một số nội dung và mức hỗ trợ tạm thời thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra từng đối tượng hỗ trợ đối với từng nội dung chi nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Về việc xin ý kiến điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư 2 tiểu dự án của tỉnh Đắk Nông, thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán vay vốn ADB, thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 452,9 tỷ đồng lên 505,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, lưu ý khi triển khai cần xem xét điều chỉnh các hạng mục sao cho phù hợp để dự án phát huy hiệu quả.

Các Ban HĐND tỉnh thông qua các công văn, tờ trình 

 

Phiên họp cũng cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh năm 2017 của các cơ quan, đơn vị; tập trung đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; đánh giá kết quả công tác tháng 9 và 9 tháng, nhiệm vụ công tác tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2017 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh. 

UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn phát biểu tại phiên họp

 

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đề nghị trong các kỳ họp tới cần nâng cao chất lượng nội dung các tờ trình, rút ngắn thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình. 

 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh