Theo đó, các đại biểu đã xem xét cho ý kiến và thông qua một số nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Cụ thể: Đồng ý hỗ trợ Hội Đông y tỉnh 70 triệu đồng từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh năm 2019 để tổ chức Đại hội Hội Đông y khóa III, nhiệm kỳ 2019-2023. Qua phân tích, Thường trực cũng thống nhất điều chỉnh lĩnh vực đầu tư cho một số dự án tại Nghị quyết 19/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh. Theo đó, Thường trực đồng ý cho điều chuyển toàn bộ số dự toán chi cho lĩnh vực chi bảo vệ môi trường với tổng số tiền 48,178 tỷ đồng thành chi cho lĩnh vực thủy lợi, cụ thể là dự án hồ chưa nước Đắk N’Ting.

Các đại biểu tham dự cuộc họp
 

Tại cuộc họp, UBND tỉnh cũng đã đề nghị gia hạn nộp tiền sử dụng đất cho công ty TNHH Hùng Linh trong thời hạn 24 tháng. Các đại biểu cho rằng, công ty TNHH Hùng Linh là doanh nghiệp mới thành lập, đầu tư trên địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong quá trình đầu tư của công ty nói riêng và những doanh nghiệp khác nói chung, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, UBND tỉnh và các đơn vị liên quan cần xác minh và làm rõ lại một số nội dung trước khi đề nghị thường trực HĐND tỉnh xem xét thông qua như: trách nhiệm và quy định nộp thuế, lĩnh vực đầu tư, định mức thuế trên cơ sở đầu tư.

Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn điều hành cuộc họp

 

Bảo Ngọc – Văn Thắng