Toàn cảnh cuộc họp
 

Cuộc họp tập trung xem xét, cho ý kiến 9 công văn. Công văn số 1619 ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình mục tiêu. Theo đánh giá, đến nay, các nguồn vốn phân bổ các chương trình mục tiêu quốc gia chậm. Đối với vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn yêu cầu các đơn vị làm rõ nguyên nhân giải ngân chậm, đồng thời phê bình lãnh đạo các ngành liên quan, yêu cầu sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đối với Công văn 1631 ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc chia tách dự án hồ Gia Nghĩa thành 2 tiểu dự án, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị UBND tỉnh cần cân đối ngân sách TW và của tỉnh hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai một số hạng mục xây lắp; tăng cường tuyên truyền vận động người dân nằm trong vùng dự án phối hợp cùng với địa phương, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đối với việc giao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020, đề nghị các sở, ngành cần phải căn cứ mục tiêu phát triển để phân bổ kinh phí các chương trình giảm nghèo, chương trình NTM kịp thời, đúng mục tiêu, tránh dàn trải, đảm bảo các chương trình phát huy hiệu quả….

Các sở, ngành cho ý kiến tại cuộc họp
 

Cuộc họp cũng thống nhất thông qua các Công văn về việc dừng thực hiện Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; Việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 từ nguồn kinh phí ngân sách TW bổ sung có mục tiêu cho địa phương; Việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2018; Xin ý kiến xử lý một số vướng mắc liên quan về pháp lý đối với dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo Tấn Lộc Vinh; Xin ý kiến phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức theo hình thức đối tác công tư- Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao.

Ngoài ra, cuộc họp cũng đã thông qua Báo cáo tổng hợp dự kiến chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2018 và nghe UBND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa III.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị các sở ngành tổng hợp các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo trước khi trình kỳ họp. Ngoài ra, các đơn vị cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết nhằm bảo đảm thời gian, chất lượng kỳ họp; Các ngành, địa phương đổi mới công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp; Các đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu văn bản, tài liệu để tham gia ý kiến tại kỳ họp...

 

                                      Tin, ảnh: Trịnh Nga- K’Muôi