Ông Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung
 
Ông Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh ủng hộ đồng bào miền Trung
 
 
Cán bộ văn phòng và các cơ quan tỉnh ủy Đắk Nông ủng hộ đồng bào miền Trung 
 

Tại buổi quyên góp, các ông: Lê Diễn, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành; cùng đông đảo cán bộ, công chức Văn phòng và các cơ quan Tỉnh ủy đã ủng hộ đồng bào miền Trung trên 35 triệu đồng./.

 

Tin, ảnh: Ngô Lan-Văn Thắng