Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’tíh ủng hộ 200 triệu đồng; Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Đắk Nông ủng hộ 100 triệu đồng; Vườn lan Văn Lương và Vườn lan Phùng Nhất (Hội Doanh nhân trẻ tỉnh) ủng hộ 50 triệu đồng; gia đình ông Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng; Công ty TNHH Nam Cao Nguyên ủng hộ 10 triệu đồng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên ủng hộ 10 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'tíh ủng hộ 200 triệu đồng
 
Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Đắk Nông ủng hộ 100 triệu đồng
 
Vườn lan Văn Lương và Vườn lan Phùng Nhất ủng hộ 50 triệu đồng
 
Gia đình ông Điểu Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng
 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Cao Nguyên ủng hộ 10 triệu đồng
 
Công ty TNHH Nam Cao Nguyên ủng hộ 10 triệu đồng
 
 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thanh cảm ơn các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng lòng, sẻ chia với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh sẽ dùng nguồn quỹ này một cách hiệu quả trong phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

T/h: Tuấn Bình – Thành Lam