Tại buổi lễ, Binh đoàn 16 ủng hộ 1,5 tỷ đồng; Viettel Đắk Nông ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH Thái Thịnh ủng hộ 50 triệu đồng; Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Đắk Nông ủng hộ 16,8 triệu đồng; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đắk Nông ủng hộ 10 triệu đồng và Công ty cổ phần Điện gió Nam Bình, Đăk Song ủng hộ 10 máy thở. Tổng số tiền các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ là 1.776.800.000 đồng.

 

Đại diện Binh đoàn 16 ủng hộ 1,5 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Viettel Đắk Nông ủng hộ 200 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Công ty TNHH Thái Thịnh ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 

 

Đại diện Kinh tế tập thể, Hợp tác xã tỉnh Đăk Nông ủng hộ 16,8 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Đăk Nông ủng hộ 10 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện Công ty cổ phần Điện gió Nam Bình, Đăk Song ủng hộ 10 máy thở

 

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Điểu Xuân Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đăk Nông bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các cơ quan, doanh nghiệp đã chung tay, đồng hành với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh sẽ dùng nguồn quỹ này một cách hiệu quả nhất, đúng mục đích, phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

T/h: Lê Cung – Tô Hiệu