Phun hóa chất khử khuẩn các phương tiện qua lại khu vực biên giới tại cửa khẩu Đắk Peur  (Ảnh minh họa)
 

UBND tỉnh Giao Sở Y tế chủ động tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch, kiên định 5 nguyên tắc: Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch. Phải luôn trong tình trạng báo động để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh; hướng dẫn quy trình chuẩn và tổ chức tập huấn nâng cao năng lực để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian tiếp theo. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục làm tốt công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thông tin đến người dân phải chính xác, công khai, kịp thời; hướng dẫn đầy đủ cho người dân về các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh./.

 

T/h: Bảo Ngọc