Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Tuy Đức đã chủ động xây dựng 2 Nghị quyết chuyên đề về phát triển hệ thống cây xanh bảo vệ cảnh quan môi trường và giảm nghèo bền vững đối với các bon đồng bào DTTS trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020. Một số nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ dự kiến đạt và vượt là tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,26%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 dự kiến giảm còn 32,63%; 100% thôn, bon, bản có điện lưới quốc gia, đạt chỉ tiêu Nghị quyết; 98% số hộ được sử dụng điện, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; 100% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng viên hằng năm.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc
 

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tuy Đức có nhiều chỉ tiêu không đạt Nghị quyết. Đó là tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 200 tỷ đồng, chỉ tiêu nghị quyết là 290 tỷ đồng. Tỷ lệ cứng hoá đường huyện năm 2020 ước đạt 70%, không đạt chỉ tiêu NQ là 100%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng là 20,3%, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết là giảm dưới 18,8%. Năm 2020 bình quân mỗi xã ước đạt 9,8 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, không đạt chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác quản lý đất đai gắn với dân cư còn nhiều hạn chế. Tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất đai, khiếu kiện diễn biến phức tạp, kéo dài. Trong công tác xây dựng Đảng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm đạt thấp.

Nguyên nhân của những hạn chế là do công tác quản lý nhà nước một số ngành, địa phương bộc lộ những yếu kém; kỷ cương, lề lối làm việc và thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, công chức chưa cao. Chưa có những giải pháp có tính đột phá trong các lĩnh vực trọng yếu. Đội ngũ cán bộ, nhất là cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; bên cạnh đó, những năm qua có nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp mắc sai phạm bị cơ quan chức năng xử lý đã tác động không tốt đến tình hình tư tưởng và dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn, ảnh hưởng phần nào đến công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức báo cáo dự thảo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Theo dự thảo Nghị quyết, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Tuy Đức tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, phấn đấu đưa huyện Tuy Đức thoát nghèo vào nửa đầu nhiệm kỳ. Huyện Tuy Đức sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ gồm giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội; xây dựng hạ tầng thiết yếu về kinh tế xã hội và thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời thực hiện đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát đã thảo luận và đóng góp những ý kiến để huyện Tuy Đức khắc phục khó khăn, hoàn thành những chỉ tiêu chưa đạt. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với lợi thế địa phương như tập trung xây dựng các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, việc xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo, khai thác tiềm lực trong phát triển kinh tế tư nhân.

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Công Hùng ghi nhận những ý kiến đề xuất của địa phương, đồng thời nhấn mạnh, huyện Tuy Đức cần xác định rõ  nhiệm vụ trong thời gian tới để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện, nhất là 12 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ 2015 – 2020, đánh giá những chỉ tiêu chưa đạt để phân tích nguyên nhân, tìm giải pháp. Đối với dự thảo Nghị quyết, huyện Tuy Đức phải xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới. Từ đó đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện sát với thực tế, phù hợp với chủ trương chung của tỉnh. Trong thời gian tới, Tuy Đức tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của TW, của tỉnh về xây dựng Đảng; đồng thời giải quyết dứt điểm những sai phạm của cán bộ, đảng viên, chuẩn bị các bước cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công./.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng