Theo báo cáo tại buổi khảo sát, kết quả thực hiện Nghị quyết giai đoạn 2015 – 2020 của huyện Đắk Song có nhiều chỉ tiêu dự kiến không đạt so với kế hoạch. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 11,4%, đạt 78,6% Nghị quyết. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 9.580 tỷ đồng, đạt 91% Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước 44 triệu đồng/người/năm, đạt 81,48% Nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm tăng 8,8%, đạt 59% nghị quyết. Những chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt Nghị quyết gồm: có 3/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm là 14,82%, đạt 296% Nghị quyết; có 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, tăng 6 trường so với năm 2015, đạt 120% Nghị quyết.

Trong công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được chú trọng thực hiện gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên.

Bí thư Huyện ủy Đắk Song làm rõ một số nội dung trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020
 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát đề nghị huyện Đắk Song cần phân tích nguyên nhân khách quan và chủ quan đối với việc thực hiện các chỉ tiêu không đạt của Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thành viên đoàn khảo sát băn khoăn về kết quả thúc đẩy kinh tế nông lâm kết hợp gắn với công nghiệp chế biến. Điều này tác động đến thu nhập bình quân đầu người và thu ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, việc quy hoạch gắn với thu hút đầu tư cần phải được đẩy mạnh để khai thác được vùng nguyên liệu nông nghiệp.

Đối với việc xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Đắk Song phải làm rõ được tiềm năng, thế mạnh để đề ra các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trong kiên cố hóa giao thông nông thôn.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đề nghị huyện Đắk Song cần có giải pháp khai thác được hiệu quả phát triển nông nghiệp gắn với chế biến nông sản
 
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Trung Ký đề nghị Đắk Song phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ
 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Trung Ký ghi nhận sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đắk Song, nhất là việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề. Tuy nhiên, có 5 nội dung mà Đắk Song cần tập trung phân tích nguyên nhân để xây dựng các giải pháp chỉ đạo phù hợp. Đó là kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác quản lý bảo vệ rừng chưa hiệu quả, chất lượng giáo dục chưa cao, nguồn thu ngân sách không đạt, giảm nghèo đạt kết quả tốt nhưng chưa bền vững. Đối với những mục tiêu của Nghị quyết nhiệm kỳ tới, cùng với xác định những đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội, Đắk Song phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, chú trọng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Trung Ký cũng lưu lý Đắk Song cần chú trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh trật tự. Đối với những nội dung liên quan đến quản lý đất đai gắn với quản lý dân cư, huyện Đắk Song bám sát kết luận của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện. Những ý kiến của các thành viên Đoàn khảo sát và kiến nghị của huyện Đắk Song sẽ được tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

 

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng