Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến ngày 29/3, tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ:   11.528

Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly:  3.215

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly):  75.085  (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 38.372) 

Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn:  35.808

Số mẫu dương tính:  194

Số mẫu âm tính:  35.614

 

Nguồn Bộ Y tế