Toàn tỉnh Đắk Nông có 71/71 xã, phường, thị trấn thành lập chi bộ quân sự, trong đó có 69/71 chi bộ có cấp ủy, đạt 97,18%, tăng 84,51% so với năm 2009. Thành phần cơ cấu đảng viên chi bộ quân sự thực hiện theo đúng quy định. Các cấp ủy, chi bộ quân sự xã đã tập trung lãnh đạo Ban CHQS làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, UBND lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ QP, quân sự địa phương; thường xuyên giữ vững nguyên tắc trong thực hiện các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự; lãnh đạo Ban CHQS cấp xã thực hiện tốt vai trò tham mưa để cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, công tác quốc phòng địa phương, xây dựng các đơn vị dân quân vững mạnh toàn diện...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh yêu cầu trong thời gian tới cấp ủy, Ban CHQS các xã, phường, thị trấn thường xuyên quán triệt có hiệu quả chỉ thị số 10 của Ban bí thư về “ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; hướng dẫn số 09 va 12 của BTCTW về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự.

Tin, ảnh: Lê Đại