Toàn cảnh hội nghị
 

Từ năm 2008 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ  477 vụ 969 đối tượng, xử lý hình sự 383 vụ 464 đối tượng, xử lý hành chính  94 vụ 573 đối tượng và thu giữ 1.120,0961 gam hêrôin 3.179, 45 gam cần sa tươi, 89,6567 kg cần sa khô; hơn 1.600 viên ma túy tổng hợp…. và thu giữ nhiều tang vật khác. Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, tổ chức triển khai điều trị nghiện các dạng thuốc phiện bằng chất Methadone; tổ chức tập huấn về điều trị cai nghiện; đẩy mạnh đào tạo nghề, giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm thường xuyên. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc của một số cấp ủy, chính quyền về thực hiện Chỉ thị 21 chưa được thường xuyên, sâu sát. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện hiệu quả thấp. Tình hình ma túy đã được kiềm chế nhưng chưa bền vững. Sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội chưa thường xuyên…

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn biểu dương và ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng Công an tỉnh. Đề nghị các đơn vị cần phải đưa công tác phòng, chống ma tuý vào chương trình hoạt động, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền; xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy cụ thể phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sự tham gia của quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng cần tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phòng, chống ma túy. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, huy động nhân dân tham gia phòng chống ma túy, nhất là vùng trọng điểm ma túy. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, đấu tranh với tội phạm ma túy. Thực hiện tốt công tác phối hợp phòng, chống ma túy, đặc biệt là các tỉnh biên giới Campuchia, góp phần đấu tranh giảm sự gia tăng tội phạm ma túy vùng biên giới. Tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp, dạy nghề,hướng nghiệp lồng ghép với các chương trình kinh tế xã hội ở các địa phương nhằm giúp người nghiện hòa nhập cộng đồng.

                                      Tin, ảnh: Trịnh Nga- K’Muôi