Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức, phân luồng giao thông; phương án lập chốt kiểm soát dịch Covid-19; các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý hoạt động vận chuyển công nhân, chuyên gia khi lưu thông ra, vào hoặc đi qua vùng có dịch theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao các địa phương lập phương án theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với lái xe và người trên phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý
 

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa lập phương án tổ chức giao thông, phân luồng trên các tuyến đường do các địa phương này quản lý. Các huyện lựa chọn các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa trên địa bàn; xây dựng phương án kết nối giao thông từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại đối với khu vực bị phong tỏa, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ để chủ động thực hiện theo các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Lập phương án theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với lái xe và người trên phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa trên địa bàn quản lý. Tùy thuộc vào điều kiện, tình hình dịch bệnh, các địa phương xem xét, quyết định việc tổ chức hoạt động của chốt kiểm soát dịch; các điểm tập kết, giao nhận hàng hóa tại các vị trí nêu trên và phương án vận chuyển hàng hóa cho phù hợp, hiệu quả./.

T/h: Vỹ Phượng