Giai đoạn 2016 – 2021, Tổ chức Maison Chance phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông đã triển khai xây dựng Dự án Trung tâm Bảo trợ Xã hội Nhà May mắn tại xã Đắk Sôr (Krông Nô). Được khởi công vào năm 2016 và chính thức đi vào hoạt động năm 2018, đến nay trung tâm đang nuôi dạy và bảo trợ 187 người, trong đó có 135 trẻ có hoàn cảnh khó khăn (đối tượng học sinh tiểu học), 30 trẻ em khuyết tật là các học sinh thuộc khối chuyên biệt, chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật vận động ...

Bà Aline Rebeaud, Trưởng Văn phòng dự án tại Việt Nam rất cảm kích vì chính quyền các cấp tại Đắk Nông luôn quan tâm, đồng hành cùng dự án
 

Bà Aline Rebeaud, Trưởng Văn phòng dự án cho biết, trong những năm qua, dự án đã nhận được sự quan tâm và động viên của chính quyền các cấp. Dự án đi vào hoạt động, góp phần giúp các trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn có nơi ăn, ở và học tập.

Bà Aline kiến nghị, trong thời gian tới tỉnh Đắk Nông tạo điều kiện bố trí cho trung tâm thêm quỹ đất để triển khai một dự án nông nghiệp, dịch vụ vừa giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, vừa tạo thêm kinh phí hoạt động choTrung tâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những đóng góp của dự án đối với vấn đề an sinh, xã hội của tỉnh
 

Tại buổi làm việc, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận những đóng góp của dự án đối với vấn đề an sinh, xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, ngoài việc nuôi dưỡng, bảo trợ những đối tượng khó khăn, yếu thế, Tổ chức Maison chance đã từng bước thay đổi nhận thức của cả cộng đồng về người khuyết tật. Đối với những đề xuất của dự án, căn cứ vào điều kiện thực tế, các sở, ngành và huyện Krông Nô sẽ tham mưu để UBND tỉnh Đắk Nông quyết định.

UBND tỉnh và Tổ chức Maison Chance cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2026

 

Kết thúc buổi làm việc, UBND tỉnh và Tổ chức Maison Chance cùng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2026. Trong giai đoạn tới, dự án sẽ hỗ trợ tối đa 230 đối tượng yếu thế thông qua việc nuôi dưỡng, giáo dục - đào tạo và tạo việc làm; cải thiện sức khỏe; hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng... Tổng kinh phí triển khai hoạt động giai đoạn 2021-2026 là hơn 58 tỷ đồng, tương đương với 2,5 triệu USD do tổ chức Maison Chance tài trợ.

T/h: Lê Đại – Xuân Hạnh