Ảnh minh họa
 

Theo đó, các hoạt động trọng tâm của Kế hoạch là tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu... cho trẻ em với nội dung bổ ích, lành mạnh, hình thức phong phú, chú trọng đến các trò chơi dân gian; Huy động các nguồn lực trong xã hội để tặng quà, tặng học bổng và tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em;Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sản xuất và cấp phát pano, áp phích, tờ rơi, tài liệu truyền thông tuyên truyền bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; đăng tải Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin về các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động thiết thực trên nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; qua đó trẻ em trong toàn tỉnh được tham gia đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

 

T/h: Phan Đông-Đức Hải