Hồ Đăk Loou tại xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil đã cạn nước

Trong đó, diện tích cây trồng có biện pháp chống hạn là 2.053 ha; diện tích có nguy cơ giảm năng suất hoặc mất trắng do không có nguồn nước bổ sung là 378 ha. Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đăk Nông, trong mùa khô năm 2020 đơn vị phục vụ nước tưới cho 39.024 ha cây trồng các loại và nuôi trồng thủy sản, tăng hơn 1.500 ha so với cùng vụ năm ngoái. Dự báo trong thời gian tới, nếu không có mưa thì tình trạng hạn hán, thiếu nước có nguy cơ xảy ra trên 54 công trình, ảnh hưởng khoảng 2.625 ha cây trồng các loại trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung ở các huyện phía bắc của tỉnh gồm Đăk Mil, Cư Jut và Krông Nô.

 

T/h: Lê Cung