Các đại biểu tham gia buổi họp báo
 

Năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn giữ mức ổn định, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá. Theo thống kê, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Nông xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên và đứng thứ 7 của cả nước.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn năm 2021 ước đạt trên 20.726 tỷ đồng, tăng 8,63% so với năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 7.917,97 tỷ đồng, tăng 4,45%; công nghiệp và xây dựng đạt gần 4.100 tỷ đồng, tăng 35,91%; dịch vụ đạt 7.777,65 tỷ đồng, tăng 1,93%. GRDP bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 52,1 triệu đồng/người.

Lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi được duy trì ổn định, tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 7 nghìn tấn, tăng 7,44% so với năm trước. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tình năm 2021 tăng 13,37% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt gần 16.158 tỷ đồng, tăng 58,05% so với cùng kỳ năm trước…

Tính đến ngày 17/12/2021, đối tượng từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 là 404.114 đối tượng ,đạt 99,8%, mũi 2 là 374.489 đối tượng, đạt 92,5%, tiêm mũi 1 cho đối tượng từ 12-17 tuổi là 53.263 đối  tượng, đạt gần 74%.  Trên lĩnh vực trật tự ATGT, trong năm 2021 tình hình trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực, giảm trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tại buổi họp báo, đại diện Lãnh đạo Cục thống kê tỉnh Đắk Nông đã trả lời đại biểu, các cơ quan báo chí về các vấn đề liên quan đến công tác thống kê cũng như trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2021.

T/h: Minh Trí- Văn Vân