Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa linh cữu đồng chí Đỗ Mười ra xe tang.

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bộ sau xe tang chở linh cữu đồng chí Đỗ Mười. 
 
 
TTXVN/Báo Tin tức