Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gửi lẵng hoa chúc mừng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 

Tới dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Lương Cường.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng; đại diện các đơn vị của Quân đội và một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Tổng cục Chính trị qua các thời kỳ.

Tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó khẳng định rõ: Thực tiễn lịch sử 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng minh vai trò đặc biệt quan trọng, không thể thiếu của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị cũng như trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Do vậy, lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Tổng cục Chính trị luôn gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, thực hiện thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ của Tổ quốc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Tổng cục Chính trị chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; chủ động, tích cực phối hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân... xứng đáng với truyền thống của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất; quyết chiến, quyết thắng”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển Quân đội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã vinh dự được đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Trước đây, Tổng cục Chính trị cũng đã từng được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 

Chúc mừng những thành tích của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Thực tiễn lịch sử 75 năm qua đã chứng minh, sự phát triển, trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là kết quả lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân; trong đó có sự cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. “Chúng ta tự hào Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam đồng thời là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội”, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cùng với tập trung xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng xây dựng, củng cố tiềm lực quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng chiến đấu của Quân đội, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, tình hình trên đặt ra yêu cầu phải tăng cường hơn nữa vai trò của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, phải lấy chính trị làm gốc”, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, để hoàn thành trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị của Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm vững chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị cần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, Tổng cục Chính trị cần tham mưu, đề xuất với cấp trên để tập trung chỉ đạo, tổ chức xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể ở Trung ương, địa phương trong xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguồn TTXVN