Tổng diện tích gieo trồng cây lúa trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 12.000 ha
 

Đến nay, phần lớn diện tích lúa trên địa bàn tỉnh được sản xuất bằng các giống mới cho năng suất, chất lượng cao.  Đặc biệt, trong các giống lúa mới thì giống ST24 đã thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội. Đây là một trong những giống lúa có chất lượng gạo ngon nhất, đang được nhiều nông hộ, hợp tác xã đưa vào sản xuất. Gạo ST24 hiện nay có giá bán từ 18.000-20.000 đồng/kg, tạo cơ hội cho nhiều người nông dân nâng cao thu nhập. So với giống lúa cũ trước đây, các giống lúa mới có ưu điểm vượt trội về năng suất, chất lượng và đặc biệt là có sức đề kháng các loại sâu bệnh tốt hơn.

T/h: Bảo Ngọc