Toàn cảnh hội nghị
 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có bước phát triển và chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành và tiềm năng, thế mạnh của từng lĩnh vực. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng bình quân sản xuất ngành nông-lâm-ngư nghiệp là trên 6%. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp có chuyển biến tích cực: Trồng trọt chiếm tỷ trọng 91,82% năm 2008, đến năm 2017 giảm còn 87,35%; Chăn nuôi từ 6,11% năm 2008 tăng lên 8,69%; Thủy sản tăng từ 0,57% lên 0,98%.... Trên địa bàn tỉnh đã dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, bước đầu xây dựng được một số khu sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, toàn tỉnh có 118 HTX, 262 THT, 1215 trang trại; các xã đều có các mô hình liên kết giữa các HTX, hoặc doanh nghiệp với người dân trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản ở khu vực nông thôn được đầu tư phát triển. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, sau 7 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 10/61 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 16,39%, bình quân chung toàn tỉnh đạt 11,84 tiêu chí, tăng 8,74 tiêu chí/xã so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Từ năm 2008-2017, toàn tỉnh nhựa hóa và đầu tư xây dựng mới 1.736km đường nhựa. Tỷ lệ các tuyến đường thôn, bon được bê tông cứng hóa tăng, đảm bảo giao thông thông suốt. Các cơ sở y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; hệ thống điện, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Tại hội nghị, các sở ngành, địa phương đã thảo luận đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn như: tập trung nâng cao tỷ trọng các loại cây trồng có giá trị thấp, chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị; xây dựng vùng sản xuất tập trung gắn liên kết 5 nhà trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS; các giải pháp huy động vốn đầu tư nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, làm thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các địa phương tập trung rà soát tất cả các chính sách hỗ trợ người dân về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại còn hạn chế để có giải pháp điều chỉnh. Cùng với đó, đẩy mạnh tái cơ cấu phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp địa phương; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, chất lượng dịch vụ công, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề; tăng cường liên kết “4 nhà” nhà nông- nhà khoa học- doanh nghiệp và nhà quản lý; khuyến khích hình thức liên kết giữa người dân, doanh nghiệp, HTX, các trang trại, gia trại và kinh tế hộ gia đình; tập trung huy động các nguồn lực với quyết tâm đưa 7 xã về đích nông thôn mới năm 2018 và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại các huyện xã vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS.                                

Tin, ảnh: Trịnh Nga- Xuân Hạnh