Sau 3 năm triển khai Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết người dân đã nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào, tạo điều kiện cho con em tham gia các phong trào học tập; nhiều người cao tuổi đã phát huy tinh thần “tuổi cao gương sáng”, tuyền truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí để đạt danh hiệu gia đình văn hóa, vận động con em phòng tránh tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, tại các thôn, bon, buôn, tổ dân phố cũng đã xây dựng được tủ sách, phòng sinh hoạt chung và mạng lưới truyền thông để tạo điều kiện cho trẻ em và người lớn được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; nhiều đơn vị cũng đã xây dựng được các mô hình học tập hiệu quả, nhờ đó, đã tác động tích cực đến chất lượng giáo dục, trình độ dân trí trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần xây dựng hiệu quả các phong trào.

Quang cảnh hội nghị
 

Kết quả, qua 3 năm triển khai Đề án 281, các danh hiệu học tập được công nhận hàng năm trên địa bàn toàn tỉnh đều tăng. Cụ thể, giai đoạn 2016-2018 danh hiệu gia đình học tập tăng từ 35% lên 37 %; danh hiệu cộng đồng học tập tăng từ 41% lên 68%; danh hiệu đơn vị học tập tăng từ 69% lên 78%; danh hiệu dòng họ học tập của 3 năm qua đạt 48%.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
 

Công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2018 cũng đạt kết quả cao. Theo đó, quỹ khuyến học các cấp đã huy động được 11 tỷ 673 triệu đồng cùng hàng trăm hiện vật khác. Từ nguồn lực vận động được, hội khuyến học các cấp đã trao tặng gần 14.500 suất học bổng cùng nhiều hiện vật có giá trị khác cho hàng ngàn học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đại diện các tập thể nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam 
 

Dịp này, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học tỉnh Đắk Nông đã tặng kỷ niệm chương và khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời và công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2018./.

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn