Hàng năm Ban quản lý Vườn quốc gia Tà Đùng cùng với các lực lược nhận khoán bảo vệ rừng thường xuyên tuần tra, tổ chức trực chốt luân phiên 24/24h để kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm Lâm luật. Cụ thể, trong giai đoạn 2017-2020 thực hiện được trên 3.000 lượt tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm lâm luật.

Nhân viên Vườn quốc gia Tà Đùng và các hộ nhận khoán phát dọn thực bì, phòng chống cháy rừng
 

Về chi trả kinh phí cho các hộ nhận khoán, trong giai đoạn từ 2017-2019 và ước thực hiện năm 2020 chi khoảng 21,6 tỷ  đồng từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng và ngân sách Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giao khoán cũng gặp một số khó khăn do diện tích quản lý rộng, địa hình phức tạp nên công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc ngăn chặn lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Việc di dân tự do vào các xã quanh vùng đệm vườn quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy cơ về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật  trái phép./.

 

T/h: Hoàng Hoa – Văn Chinh