Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang (14 - 15/8/2020)
 

Theo đó, các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thực hiện treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang (14 - 15/8/2020). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay. 

Các cơ quan truyền thông, các địa phương thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện Lễ Quốc tang.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 2 ngày Lễ Quốc tang.

PTD NEWS