Các đại biểu và đông đảo học sinh tham dự triển lãm
 

Triển lãm trưng bày 40 tư liệu, tranh ảnh đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong và ngoài nước. Tư liệu chính trưng bày triển lãm chủ yếu là các bản đồ liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa thời kỳ Pháp thuộc; một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh liên quan đến quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thời gian qua; hình ảnh người dân và chiến sĩ sinh hoạt trên các đảo…

Các em học sinh tham quan triển lãm
 

Trong khuôn khổ triển lãm, các em học sinh còn được giao lưu với các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông nhằm giải đáp, cung cấp thêm thông tin liên quan đến biển, đảo, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Các tư liệu hiện vật được trình chiếu tại triển lãm

Thông qua Triển lãm nhằm khẳng định chứng cứ lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc đến với thế hệ trẻ.

T/h: Lệ Quyên- Thế Anh