Ban chỉ huy Trung đoàn mong muốn các thầy thuốc tiếp tục phấn đấu, trau dồi y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên và đồng bào các dân tộc nơi Trung đoàn đóng quân. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã gửi tặng 200.000đ/suất và Trung đoàn 720 tặng 100.000đ/suất cho các bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh xá quân dân y của Trung đoàn. Tổng số tiền được trao là 12 triệu đồng.

Trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh xá Trung đoàn

 

 Lê Quang Sáng